BIO

 

La seva trajectòria professional s’inicia en l’àmbit de la cultura on hi va entrar de la mà de la seva família i dintre del món de les Arts Gràfiques i arriba al camp de la docència i pedagogia on hi ha dedicat la major part del temps. Assessor per a la millora personal ha treballat també en el món de l’empresa en els camps financer i de relacions humanes. Actualment està treballant amb un grup de professionals en el camp de la intel·ligència emocional per a la millora del control de conductes del temps, de l’estrès i de les emocions.

Co-fundador i membre de la Taula d'Opinió del programa Paraules d'Amor a Ràdio Estel. Co-fundador i Director de Gabinet d'Orientació dedicat a l’atenció personal de les famílies. Ha estat membre de l’antic MEC per l’establiment de programes de Formació Professional, de la Comissió Permanent de l'Associació de Centres Autònoms d’Ensenyament i de la Comissisó Executiva de les Antigues Seccions Filials d’Instituts. Professor d’Orientació familiar. Participa en programes de ràdio i televisió.