Torna…GESTIO_PERSONAL.htmlshapeimage_1_link_0

GELP

Curs de Gestió d’Estrès Laboral i Personal

Maneres pràctiques per millorar la salut i el benestar


Objectius:

    • Reconèixer i minimitzar les conseqüències de l’estrès a nivell personal i professional.

    • Aprendre  i practicar tècniques de relaxació dinàmica per aplicar-les de manera preventiva i terapèutica.

    • Saber reconèixer els estressors en la vida diària.

    • Prevenir la sobrecàrrega, l’estrès crònic i el burnout.

L'estrès és una resposta automàtica de l'organisme davant situacions que exigeixen un esforç major de l'ordinari. Cada persona té les seves reaccions davant l'estrès.

Els esdeveniments estressants no només són successos negatius, com tenir problemes de parella o laborals, sinó que també els successos positius, com un casament, comprar una casa o tenir un fill, poden resultar estressants per a moltes persones.

No obstant això, el que resulta estressant per a una persona pot no ser-ho per a una altra. Per exemple, algunes persones gaudeixen parlant en públic mentre que altres se senten tremendament ansioses; algunes estan encantades d'ajudar amics o familiars a solucionar els seus problemes i altres ho troben extremadament estressant; hi ha qui veu els canvis com una oportunitat emocionant, mentre que altres els viuen amb por i ansietat...

Aquest és un curs pràctic, positiu i eficient: aprendre quines són les meves reaccions en diferents situacions, practicar tècniques per aplicar de manera preventiva i terapèutica, aconseguir un creixement a nivell personal i millorar la meva relació amb les persones i l’entorn.


Metodologia docent:

    • Explicació del fonament científic de l’estrès: què és, per què el patim, a qui i com afecta, quan apareix, com aconseguir eliminar els seus efectes no desitjables i aconseguir un increment del benestar personal.

    • Pràctica d’exercicis per tal que l’alumne pugui incorporar-los de forma lliure i autònoma a la vida quotidiana i aconseguir una millora a nivell personal i de la seva relació amb les persones i l’entorn.

    • La metodologia pràctica està basada en el mètode de la sofrologia caycediana, que fa créixer la serenitat, l’actitud positiva i l’autoconeixement personal.


Reconèixer l’estrès. Conseqüències

• Respiració Diafragmàtica Pausada

• Tècnica per a la distensió corporal

El pensament i l’estrès

• Tècnica per eliminar les tensions acumulades

• Tècnica per estar emocionalment positiu 

Gestió del temps i l’estrès

• Tècnica d’imaginació pel futur

• 1r Grau de Relaxació Dinàmica: 1r  i 2n sistema

Emocions i estrès

• Tècnica d’imaginació: l’atenció selectiva

• 1r Grau de Relaxació Dinàmica: 3r sistema

Insomni i estrès

• Tècnica per a la protecció del son

• 1r Grau de Relaxació Dinàmica: 4t i 5è sistema

Recapitulació i resum

•1r Grau de Relaxació Dinàmica complert