L’estrès és una resposta automàtica (acció-reacció) del nostre jo (cos-ment) davant una situació inesperada, ja sigui provocada per mi mateix (imaginació) o per un agent extern. És diferent per a cada persona i varia segons la situacio vital de cada moment. Hi ha un estrès positiu que apareix per fer-nos actuar davant una situació nova i inesperada i un estrès negatiu que és la falta d’adaptació a la velocitat dels aconteixements que ens envolten.

Normalment l’estrès dura poca estona, però si s’aguditza pot arribar a provocar malaltia.

DE QUÈ DEPÈN L’ESTRÈS?

Del meu estat físic, dels meus pensaments, de l’estat emocional, dels trets personals (com soc de sèrie), de les meves habilitats. És el que et pot passar quan et trobes a Time’s Square.

De què depèn l’impacte de l’estressor?

Depèn de mi mateix. No puc donar la culpa als demés. És responsabilitat meva resoldre-ho.

QUÈ ÉS L’ESTRÈS?

El terme estrès, fatiga en català, prové de la paraula anglesa stress que significa tensió o força constrictiva i fa referència a un procés metal·lúrgic que genera un tipus de trencament dels metalls, a causa de l'ús, que no es veu venir òpticament, ja que el metall ni es bomba ni hi apareixen fissures sinó que aquesta tensió genera una modificació en la distribució microscòpica de les seves molècules que fa que el material es trenqui inesperadament sense motiu aparent.

Les persones dominades per l’estrès els pot aparèixer aquesta situació de trencament inesperat.

l’ ESTRÈS

SALUT

GESTIÓ PERSONAL