les  EMOCIONS

SALUT

GESTIÓ PERSONAL

 

QUÈ ÉS L’EMOTIVITAT?

L'emotivitat és la desproporció que hi ha entre la importància objectiva d'un succés qualsevol i la reacció afectiva amb que respon l'individu.

QUÈ SÓN LES EMOCIONS?

Les emocions són fenòmens psicofisiològics que es donen per adaptar-nos a certs estímuls propis o externs. És un “impuls que ens mou a l’acció”. Solen ser intenses i de curta durada.

COM ENS AFECTEN LES EMOCIONS?

Les emocions afecten els camps:

•  Psicològic: s’altera l’atenció, es modifica la conducta i s’activen xarxes de la memòria.

•  Fisiològic: respostes dels diferents sistemes biològics (veu, suor, plor, pols cardíac…).

• Conductual: resituen la persona en el camp intel·lectual, de relació o material en el què es trobi.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I EDUCACCIO EMOCIONAL

Fruit de l’estudi de les emocions s’ha entrat en el camp de la intel·ligència emocional i de l’educació emocional. Actuen sobre la capacitat de sentir, entendre, controlar i modificar les emocions d’una persona. Si es treballa bé els resultats són espectaculars, ja que els estudis demostren que l’èxit de les persones es deu en un 78% a les aptituts emocionals i en un 22% a les capacitats intel·lectuals.

L’educació emocional millora notablement la conducta dels alumnes en l’àmbit escolar, tant  pel que fa al rendiment acadèmic com a l'absentisme escolar i el consum de substàncies nocives.

Una persona amb un bon nivell d'intel·ligència emocional, autònoma, que no cedeix a les pressions grupals, que controla els seus impulsos, optimista, amb motivacions internes, amb una educació de les emocions, troba alternatives que l’omplen i ensenyen el costat positiu de la vida i no va per la via fàcil del consum de drogues o alcohol.

Treballar les emocions és bó quan tot va bé, però és imprescindible quan les coses no rutllen.